Znalost první pomoci je morální povinností každého z nás. Včasné a správné poskytnutí první pomoci prokazatelně snižuje počet úmrtí a riziko trvalých následků. Projekt První pomoc je zaměřen na výuku první pomoci už od mateřských škol.


Členové Místních skupin červeného kříže spolupracují s jednotlivými Oblastními spolky Českého červeného kříže po celé republice na seznamování široké veřejnosti se zásadami první pomoci. Začátkem je školení učitelek zdravotnic v mateřských a základních školách, které své znalosti předávají svým malým posluchačům. Z nich se tak stávají mladí zdravotníci, kteří mají možnost prožít se svými kamarády mnoho zážitků na studijních střediscích, kde se kombinuje výuka první pomoci s hrou. Dalším stimulem pro děti je účast na postupových soutěžích v jednotlivých okresech, regionech a konečně v republice. Starší a zkušenější členové mají potom možnost uplatňovat své vědomosti na zdravotnickém zajišťování sportovních a kulturních akcí, dávají dohromady družstva první pomoci, která se účastní spolu s dospělými různých setkání, cvičení a soutěží. Ti nejlepší z nich pak soutěží spolu s nimi na republikové soutěži, jejíž vítěz se účastní Evropského šampionátu v poskytování první pomoci.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První pomoc

Komentování bylo ukončeno.


Adresa
7. Místní skupina při
Oblastním spolku ČČK Praha 1
Hellichova 11b/632
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Klubovna
Hellichova 11b
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Kontaktní osoba

Ivana Césarová: ivcanka@gmail.com

Vedení skupiny: 7ms@cckpraha1.cz