O kurzu

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí (ZZA) akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích akcích a školách v přírodě.

Jedná se o 40 hodinový kurz, který je určený pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež, má akreditaci MŠMT. Představuje nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí.

Kurz je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – jak život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. Budoucí zdravotníci se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky a dozvědí se o správném vybavení táborové lékárny. Součástí výuky je i trénink vodní záchrany, který probíhá v bazéně.

Kurzem ZZA jsme například školili pracovníky DDM hl. m. Prahy a ZŠ Mikulandská, ZŠ Mendelova a Gymnázia Truhlářská.

Cena kurzu: 1.600,– Kč

Více informací můžete získat na e-mailu: praha1@cervenykriz.eu a stránkách http://www.cckpraha1.cz/nase-cinnost/kurzy-prvni-pomoci-pro-dospele/.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ZZA

Komentování bylo ukončeno.


Adresa
7. Místní skupina při
Oblastním spolku ČČK Praha 1
Hellichova 11b/632
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Klubovna
Hellichova 11b
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Kontaktní osoba

Ivana Césarová: ivcanka@gmail.com

Vedení skupiny: 7ms@cckpraha1.cz