Standardy první pomoci

Český červený kříž vydal zásadní materiál pro výuku a poskytování první pomoci, tzv. Standardy první pomoci.Tento obsáhlý materiál zpracoval pětičlenný autorský kolektiv členů Otevřené databáze expertů ČČK.

V roce 2006 byl vydán doplněk reflektující nová doporučení v resuscitaci (ERC, ILCOR 2005)

Standardy první pomoci schválili jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky ministři zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů.

Nejedná se o učebnici, ale o souhrn závazných postupů při první pomoci poskytované laiky. Informace o učebnicích první pomoci, které Český červený kříž vydal, můžete nalézt na stránce věnované ediční činnosti ČČK.

Standardy první pomoci schválili jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky:

Okomentovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


Adresa
7. Místní skupina při
Oblastním spolku ČČK Praha 1
Hellichova 11b/632
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Klubovna
Hellichova 11b
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Kontaktní osoba

Ivana Césarová: ivcanka@gmail.com

Vedení skupiny: 7ms@cckpraha1.cz