• Humanita

  Červený kříž se snaží zabránit a zmírnit lidské utrpení všude tam, kde se s ním setká. Jeho cílem je chránit život, zdraví a důstojnost lidí.

 • Nestrannost

  Červený kříž nikoho nediskriminuje v oblasti národnostní, rasové, náboženské víry ani třídního či politického názoru.

 • Neutralita

  Červený kříž nesmí stát na straně žádného účastníka konfliktu a neúčastní se nikdy rozporů politických, rasových, náboženských ani ideologických.

 • Nezávislost

  Červený kříž je nezávislý. Národní společnosti si musí udržovat svoji autonomii tak, aby byly schopny kdykoliv jednat podle principů Červeného kříže.

 • Dobrovolnost

  Červený kříž je dobrovolná organizace, která nejedná za účelem zisku.

 • Jednota

  V každém státě může být pouze jedna národní společnost Červeného kříže. Musí být k dispozici všem a zabezpečovat svoji humanitární činnost po celém svém území.

 • Světovost

  Červený kříž je světovou organizací, ve které všechny národní společnosti mají stejné postavení a spolupodílí se na odpovědnosti pomáhat druhým.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Principy červeného kříže a červeného půlměsíce, hesla hnutí

Komentování bylo ukončeno.


Adresa
7. Místní skupina při
Oblastním spolku ČČK Praha 1
Hellichova 11b/632
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Klubovna
Hellichova 11b
118 00 Praha 1 (Malá Strana)
Kontaktní osoba

Ivana Césarová: ivcanka@gmail.com

Vedení skupiny: 7ms@cckpraha1.cz